Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:3 Merkez/RİZE

Tornacı'dan 'Ahilik Haftası' Mesajı


Tarih : 17.09.2019 03:00

Rize Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Adem Tornacı, 'Ahilik Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Ahilik teşkilatının yüzyıllar öncesine dayandığını ve kültürümüzün en önemli sosyal örgütlenmelerinden birisi olduğunu belirten Tornacı, Ahilik kültürü ve geleneği hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ahilik, Selçuklular ile Osmanlılar döneminde Anadolu'da kurulan esnaf ve zanaatkâr loncalarının öncüsü sayılan sosyal örgütlenmedir. Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. "ahi" kelimesi "kardeş" anlamına gelir. Ahiler, esnaf, tüccar ve diğer sahalardaki meslek grupları örgütlenmelerini sağlamış, böylece yerleşim merkezlerinde sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yanında kültürün de gelişmesini sağlamıştır. Ustalığı tamamlayan kişiye Şet Töreni düzenlenir. Ahi babadan aldığı izine Destur denir. Ahilik eğitimde çırağın ahlâki eğitimine de çok önem verilirdi. Ahilik teşkilatının kurucusu, Ahi Evran'dır. Aslı adı Şeyh Mahmut Nasuriddin'dir."

Ahilik teşkilatının kurucu Ahi Evran'ın bir ilim ve fikir adamı olduğunu belirten Tornacı, "O, dericilerin piri ve otuz iki çeşit esnaf ve zanaatkâr grubunun lideri olarak tanınmaktadır. Ahilik teşkilatının temel yapısını, yiğitlik ve cömertlik başta olmak üzere tüm yüksek değerleri kendisinde toplamayı amaç edinen ve bu değerlerden taviz vermeyen zanaatkâr gençler oluşturur. Ahilik, temel ilkelerini İslam tasavvufundaki fütüvvet ahlakından aldığı için ahiliğe 'Fütüvvet Teşkilatı' da denir. Selçuklular ve ilk Osmanlılar zamanında Ahilik din ile zanaatı birleştirmek suretiyle çok kuvvetli bir hareket hâline gelmişti" diye konuştu.

Tornacı, başta Rize olmak üzere ülkedeki tüm esnafların 'Ahilik Haftası'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.